ΘΕΣΕΙΣ

βασικές μας επιδιώξεις

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Βασική επιδίωξη της διοίκησης μας θα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών, η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την ανάπτυξη του δήμου και η επίλυση των πολεοδομικών και άλλων προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα υλοποιηθούν μία σειρά από άμεσες ενέργειες στον τομέα των υποδομών και του χωροταξικού σχεδιασμού. Μεταξύ αυτών θα είναι:

1. Η ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκείμενου να μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο εργασίας που απαιτείται.

2. Η δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης των πολιτών και η καταγραφή των παραπόνων και των αιτήσεων εξυπηρέτησης σε θέματα αμέσου ενδιαφέροντος.

3. Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο επίπεδο του δήμου Λαγκαδά και των πολεοδομικών σχεδίων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

4. Κτηματογράφηση εκ νέου και αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης Ζαγκλιβερίου.

5. Ολοκλήρωση των μελετών για την οριοθέτηση και αναγνώριση του οικισμού της Χωρούδας.

6. Ανάπλαση -ανάδειξη σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του δήμου μας, σε τοπόσημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη της ιστορίας –λαογραφίας του δήμου και την προσέλκυση επενδύσεων σε περιοχές του δήμου.

7. Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και βιολογικών σταθμών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

8. Δημιουργία νέων Βιολογικών Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του δήμου μας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

9. Ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής παιδικών χαρών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και εξασφάλιση της αδειοδότησης τους συμφώνα με το αυστηρό πλαίσιο της νομοθεσίας.

10. Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών οδών και παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία.

11. Αγορά μηχανημάτων για την ενίσχυση των υπηρεσιών του δήμου στον τομέα των παρεμβάσεων της βελτίωσης και συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

12. Δημοπράτηση της επαρχιακής οδού Όσσας – Κρυονερίου.

13. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος δημοτικών οδών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

14. Αποκατάσταση και αναπλάσεις κεντρικών πλατειών οικισμών του δήμου.

15. Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον Λαγκαδά.

16. Νέες γεωτρήσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες.

17. Κατασκευή δεξαμενών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες που το έχουν άμεσα ανάγκη.

18. Συνέχιση της αντικατάστασης των κεντρικών αγωγών ύδρευσης με προοπτική εξάπλωσης και ανάπτυξής τους σε κάθε οικισμό του δήμου.

19. Επέκταση του δικτυού φυσικού αερίου σε νέες περιοχές.

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Βασική επιδίωξη της διοίκησης μας θα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών με στόχο την ποιοτικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων του δήμου. Στην κατεύθυνση αυτή θα υλοποιηθούν μία σειρά από άμεσες ενέργειες. Μεταξύ αυτών θα είναι

1. Ο ορισμός Αντιδημάρχου καθημερινότητας και εντεταλμένων συμβούλων για κάθε οικισμό, με ευθύνη την άμεση επίλυση θεμάτων της καθημερινότητας.

2. Η δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης των πολιτών και η καταγραφή των παραπόνων και των αιτήσεων εξυπηρέτησης σε θέματα καθαριότητας, διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων, αλλαγής λαμπτήρων κ.α..

3. Ο φωτισμός οδών και πλατειών όπου χρειάζεται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

4. Η ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

5. Η διεκδίκηση για την καθιέρωση ενιαίας αστικής συγκοινωνίας για όλους τους δημότες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, σε συνεργασία με τα Συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

6. Η επέκταση των προγραμμάτων βελτίωσης και προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και κοινόχρηστους χώρους.

7. Η θέσπιση του θεσμού της λογοδοσίας με την δημόσια παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων από τον ίδιο το Δήμαρχο αλλά και η συνέχιση του θεσμού των γενικών συνελεύσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και σε όλα τα χωριά του Δήμου μας.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Βασική επιδίωξη της διοίκησης μας θα είναι η προσέλκυση στα διοικητικά όρια του δήμου επιχειρήσεων ή άλλων δημόσιων φορέων που εντάσσονται στον αγροδιατροφικό τομέα. Μεταξύ αυτών θα είναι:

1. Πρόσκληση προς την Κτηνιατρική σχολή του Α.Π.Θ. για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του στο Κολχικό και διεύρυνση των δράσεων του.

2. Η επανεκίνηση της διαδικασίας για την μετεγκατάσταση δράσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο δήμο μας.

3. Συνέχιση και ενίσχυση του γραφείου Αγρότη και Κτηνοτρόφου.

4. Η ευρύτερη περιοχή του δήμου Λαγκαδά είναι μία κατ εξοχήν αγροτική περιοχή η οποία παράγει μια σειρά από πολύ υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα. Για την ανάδειξη τους και την υποστήριξη των παραγωγών θα προωθήσουμε ένα τοπικό συνεργατικό σχηματισμό στα όρια του δήμου, με εστίαση στον αγροδιατροφικό κλάδο.

5. Η δημιουργία ενός τοπικού καλαθιού επιλεγμένων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων μέσα από την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και υποστήριξη της προώθησης τους μέσα από τη συμμέτοχη σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις σε συνεργασία με τους παραγωγούς.

6. Η υποστήριξη της πιστοποίησης ως ΠΟΠ /ΠΓΕ επιλεγμένων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Αυτή η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί με την εκπόνηση και υποβολή προς πιστοποίηση από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. του σχετικού φακέλου για επιλεγμένα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα.

7. Αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων σε συνεργασία με το νέο θεσμό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την παραγωγή, παρασκευή και εμπορία των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών του Δήμου μας.

8. Η δημιουργία και διαχείριση τοπικής αγοράς παραγωγών αρχικά στον Λαγκαδά (σε πρώτη φάση) και στη συνέχεια και σε άλλες έδρες Δημοτικών Ενοτήτων. Η δημιουργία και λειτουργία της συγκεκριμένης τοπικής αγοράς, σκοπό έχει την διάθεση τοπικών προϊόντων, με προτεραιότητα σε ΠΟΠ, ΠΓΕ και βιολογικά προϊόντα. Στην συγκεκριμένη αγορά παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων.

9. Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων προς όφελος των πολιτών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες (αποθήκες καπνού Ζαγκλιβερίου, πρώην ΔΟΥ Ζαγκλιβερίου), αλλά και όλων των αποθηκών και κτιρίων που υπάγονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών και κτιρίων των πρώην Συνεταιρισμών.

10. Υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης για καινοτόμα προγράμματα και νέες χρηματοδοτήσεις, τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.

11. Διοργάνωση δράσεων δικτύωσης και ενημέρωσης μεταξύ τοπικών παραγώγων και επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτότυπων συνεργασιών.

12. Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες για την υποστήριξη των αγροτών του δήμου.

13. Αξιοποίηση των φραγμάτων και κατασκευή νέων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

14. Ενίσχυση του δικτύου ποτίστρων για την υποστήριξη των κτηνοτρόφων.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Βασική επιδίωξη της διοίκησης μας θα είναι η θέσπιση κινήτρων διευκόλυνσης για την προσέλκυση στα διοικητικά όρια του δήμου επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αύξηση του παραγόμενου εισοδήματος στο δήμο Λαγκαδά. Αυτό σχεδιάζουμε να το πετύχουμε με μία σειρά δράσεων. Ειδικότερα την :

1. Ενίσχυση και επαναφορά του θεσμού της Εμποροπανήγυρης με ταυτόχρονη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

2. Ανάδειξη και θεσμοθέτηση εποχιακών εκδηλώσεων, όπως η «Αγγέλων Πόλις», οι οποίες θα κάνουν γνωστότερο το όνομα του δήμου Λαγκαδά και των οικισμών του, με πολλαπλά οφέλη για τους επαγγελματίες και τους κατοίκους του δήμου (οι πολλές παράλληλες εκδηλώσεις (συναυλίες, ειδικά περίπτερα, παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους), συγκέντρωνε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή.

3. Ενίσχυση του γραφείου Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών του δήμου Λαγκαδά και τη διασύνδεση του με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, για την παροχή ενημέρωσης στους επαγγελματίες και εμπόρους για χρηματοδοτήσεις, προγράμματα ενίσχυσης/απασχόλησης, επενδυτικές ευκαιρίες κλπ.

4. Διοργάνωση σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εξειδικευμένων συναντήσεων για τους επαγγελματίες του δήμου για θέματα που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων κ.α.

5. Δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων προβολής και προώθησης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του δήμου για διεύρυνση της καταναλωτικής τους βάσης.

6. Αναβάθμιση και ενίσχυση του γραφείου Αγρότη και Κτηνοτρόφου του δήμου για την στήριξη των κατοίκων που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

7. Ενίσχυση του γραφείου Απασχόλησης του δήμου μας και συστηματική καταγραφή όλων των ανέργων του δήμου μας, (προσόντα –δεξιότητες –ικανότητες) και την ενημέρωσή τους για προγράμματα απασχόλησης κ.α., με στόχο την απορρόφησή τους από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δήμο μας.

8. Αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων προβολής για την προσέλκυση επισκεπτών – καταναλωτών από τους διερχόμενους στους μεγάλους οδικούς άξονές που διέρχονται από το δήμο μας (Εγνατία οδό, κάθετός οδικός άξονας Θεσσαλονίκης –Προμαχώνα κ.α.).

9. Αξιοποίηση όλων των δημοτικών κτιρίων προς όφελος των πολιτών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, αλλά και όλων των αποθηκών και κτιρίων που υπάγονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών και κτιρίων των πρώην Συνεταιρισμών για την υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και ανάπτυξη συλλογικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

10. Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων μέσω των θεσμών (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων) και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (Εθνικά, Τομεακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα) για την ανάπτυξη τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών του δήμου μας.

11. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του δήμου Λαγκαδά, με συνεχή παρουσία σε μεγάλα γεγονότα, εθνικές και πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αδελφοποιήσεις με δήμους του εξωτερικού κ.α. με στόχο την προβολή της περιοχής, την προσέλκυση επισκεπτών και την υποστήριξη επαγγελματικών συνεργασιών.

12. Συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις (για τουρισμό, αυτοδιοίκηση), εντός κι εκτός Ελλάδας, σε συνεργασία με επαγγελματίες του δήμου με στόχο την ανάδειξη των δυναμικών στοιχείων και των τοπικών προϊόντων του δήμου Λαγκαδά.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης θα είναι η ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών, αρχαιολογικών, θρησκευτικών και ψυχαγωγικών σημείων του δήμου, η δημιουργία μεγάλων γεγονότων – εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και την αύξηση των επισκεπτών του δήμου.
Στην κατεύθυνση αυτή κύριοι πόλοι ανάδειξης των προτερημάτων του δήμου και προσέλκυσης επισκεπτών θα είναι η λουτρόπολη Λαγκαδά, το πρώην στρατόπεδο «Μπαρέτη», οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, ο αρχαιολογικός χώρος των Καλίνδοιων και τα ιδιαίτερα έθιμα του δήμου μας.

Αυτό σχεδιάζουμε να το πετύχουμε με μία σειρά δράσεων. Ειδικότερα την :

1. Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου στα λουτρά Λαγκαδά για αθλητικές, πολιτιστικές και επιχειρηματικές δράσεις με σκοπό την προσέλκυση τουριστών και την αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο στο χώρο των λουτρών όσο και στην ευρύτερη περιοχή του δήμου μας.

2. Ενίσχυση του γραφείου Τουριστικής Προβολής με εξειδικευμένο προσωπικό, για την εξυπηρέτηση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων του δήμου.

3. Οργανωμένη τουριστική προβολή του δήμου Λαγκαδά, μέσω συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και σε εγχώριες διοργανώσεις σε συνεργασία με επαγγελματίες του δήμου με στόχο την ανάδειξη των δυναμικών στοιχείων του δήμου Λαγκαδά.

4. Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και διατήρηση περιοχών, οικισμών, κτιρίων και τοπίων που διαθέτουν στοιχεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

5. Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών δρώμενων, των ηθών και εθίμων μας (π.χ. Καρναβάλι και Πανηγύρι Σοχού, καρναβάλι Ασκού, έθιμο «Μαντί» στην Κριθιά, αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων Λαγκαδά, γιορτές τοπικών προϊόντων κ.α.).

6. Ανάδειξη και θεσμοθέτηση εποχιακών εκδηλώσεων, όπως η «Αγγέλων Πόλις», οι οποίες θα κάνουν γνωστότερο το όνομα του δήμου Λαγκαδά και των οικισμών του.

7. Ενίσχυση όλων των μορφών τουρισμού και ιδιαιτέρως του θρησκευτικού, ιαματικού και εναλλακτικού τουρισμού.

8. Διάνοιξη παραδοσιακών περιπατητικών μονοπατιών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και ανάδειξη των ορεινών όγκων του δήμου.

9. Ανάπτυξη συνεργειών σε συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες του δήμου για την προσέλκυση συγκειμένων ομάδων επισκεπτών (π.χ. προσέλκυση μαθητικών σχολικών εκδρομών).

10. Τέλος, βασικό στοιχείο της πολιτικής μας πρότασης αποτελεί η αξιοποίηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου «Μπαρέτη» και η απόδοση της χρήσης του σε πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς του δήμου.

Μεταξύ των δράσεων που προκρίνονται είναι η :
1. Δημιουργία ανοικτού δημοτικού θεάτρου.
2. Δημιουργία του Μουσείο του «Αγρότη και του Κτηνοτρόφου».
3. Δημιουργία χώρου για τη φιλαρμονικής και εκθεσιακού χώρου για την προβολή παλαιών μουσικών οργάνων και φωτογραφικού υλικού από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης των φιλαρμονικών του δήμου μας έως και σήμερα.
4. Ολοκλήρωση της δημιουργίας της «Πολιτιστικής Γωνιάς» για τη στέγαση των πολιτιστικών συλλόγων του Λαγκαδά.
5. Δημιουργία εκθεσιακού χώρου προβολής του ιστορικού αρχείου του δήμου Λαγκαδά.
6. Δημιουργία Κέντρου Νεότητας.
7. Ανάπλαση και αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Θέλουμε να είμαστε η φωνή όσων ζητούν την ανανέωση. Στηρίξτε μας σε αυτό το νέο ξεκίνημα.

Ο ιστότοπος υπόκειται στους όρους και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον νέο κανονισμό EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)